e-form

Applikazzjoni għall-Trasmissjoni ta' Privattiva permezz ta' Assenjazzjoni/Kompropjetà/ Dispożizzjoni Testamentarja/Ordni mill-Qorti

TWISSIJA lill-applikanti – Kull stqarrija falza, rappreżentazzjoni ħażina jew ħabi ta’ fatti materjali fuq din il-formola jew xi dokument ippreżentat flimkien ma’ din l-applikazzjoni tista’ tagħti lok għal passi kriminali.

PROTEZZJONI TA’ L-INFORMAZZJONI – Id-Dipartiment tal-Kummerċ fi ħdan il-Ministeru għall-Ekonomija, Fondi Ewropej u Artijiet jiġbor u jipproċessa d-dejta personali pprovduta f’din l-applikazzjoni sabiex iwettaq il-funzjonijiet legali tiegħu dwar l-Att tal-Privattivi u d-Disinni [Kap. 417].

Id-dejta personali kollha tiġi miġbura u pproċessata skont ir-Regolament 2016/679 dwar il-Protezzjoni tad-Dejta Ġenerali u l-leġislazzjoni kollha kurrenti dwar il-Protezzjoni tad-Dejta, l-Att dwar il-Privattivi u d-Disinni [Kap. 417] u il-Politika dwar il-Privatezza tad-Dejta tad-Dipartiment , li kopja tagħha hija disponibbli fuq il-websajt tagħna.

Dejta personali pprovduta f’din l-applikazzjoni tista’ tiġi maqsuma ma’ terzi persuni skont il-liġi.

Dettalji ta' Reġistrazzjoni

Numru tal-Privattiva

Titlu tal-Invenzjoni

Data tar-Reġistrazzjoni

Dettalji tal-Applikant/Propjetarju Kurrenti

Isem

Indirizz

Kodiċi Postali

Pajjiż

Numru tat-telefown

Imejl

Numru tal-mowbajl

Għall-użu tal-Uffiċċju biss

Num. tal-Irċevuta u Data

Ammont Imħallas

Paġna 1Print Form
pageno Next Page


 


Aloaha Software
Aloaha Form Provider