e-form

Applikazzjoni għal Reġistrar jew Kanċellar ta' Detentur ta' Liċenzja ta' Trejdmark

TWISSIJA lill-applikanti – Kull stqarrija falza, rappreżentazzjoni ħażina jew ħabi ta’ fatti materjali fuq din il-formola jew xi dokument ippreżentat flimkien ma’ din l-applikazzjoni tista’ tagħti lok għal passi kriminali.

PROTEZZJONI TA’ L-INFORMAZZJONI – Id-Dipartiment tal-Kummerċ fi ħdan il-Ministeru għall-Ekonomija u Industrija jiġbor u jipproċessa d-dejta personali pprovduta f’din l-applikazzjoni sabiex iwettaq il-funzjonijiet legali tiegħu dwar l-Att tat-Trejdmarks [Kap. 597].

Id-dejta personali kollha tiġi miġbura u pproċessata skont ir-Regolament 2016/679 dwar il-Protezzjoni tad-Dejta Ġenerali u l-leġislazzjoni kollha kurrenti dwar il-Protezzjoni tad-Dejta, l-Att dwar it-Trejdmarks [Kap. 597] u il-Politika dwar il-Privatezza tad-Dejta tad-Dipartiment , li kopja tagħha hija disponibbli fuq il-websajt tagħna.

Dejta personali pprovduta f’din l-applikazzjoni tista’ tiġi maqsuma ma’ terzi persuni skont il-liġi.

Raġuni għal din l-applikazzjoniF'każ ta' kanċellar niżżel id-data ta' kanċellar ta' liċenzja

Dettalji ta' Reġistrazzjoni

Numru tat-Trejdmark

Klassi(jiet)

GĦALL-UŻU TAL-UFFIĊĊJU BISS

Num. u Data tal-Irċevuta

Ammont Imħallas

Paġna 1Print Form
pageno Next Page


 


Aloaha Software
Aloaha Form Provider