e-form

Applikazzjoni għal Ċertifikat ta’ Protezzjoni Supplimentari għall-Prodotti Mediċinali / Prodotti ta’ Protezzjoni għall-Pjanti

TWISSIJA lill-applikanti – Kull stqarrija falza, rappreżentazzjoni ħażina jew ħabi ta’ fatti materjali fuq din il-formola jew xi dokument ippreżentat flimkien ma’ din l-applikazzjoni tista’ tagħti lok għal passi kriminali.

PROTEZZJONI TAL-INFORMAZZJONI – Id-Dipartiment tal-Kummerċ fi ħdan il-Ministeru għall-Ekonomija, Fondi Ewropej u Artijiet, jiġbor u jipproċessa d-dejta personali pprovduta f’din l-applikazzjoni sabiex iwettaq il-funzjonijiet legali tiegħu dwar l-Att tal-Privattivi u d-Disinni [Kap. 417].

Id-dejta personali kollha tiġi miġbura u pproċessata skont ir-Regolament 2016/679 dwar il-Protezzjoni tad-Dejta Ġenerali u l-leġislazzjoni kollha kurrenti dwar il-Protezzjoni tad-Dejta, l-Att dwar il-Privattivi u d-Disinni [Kap. 417] u il-Politika dwar il-Privatezza tad-Dejta tad-Dipartiment , li kopja tagħha hija disponibbli fuq il-websajt tagħna.

Dejta personali pprovduta f’din l-applikazzjoni tista’ tiġi maqsuma ma’ terzi persuni skont il-liġi.

Raġuni għal din l-applikazzjoniDettalji tal-Applikant

Isem

Indirizz

Kodiċi Postali

Pajjiż

Num. tat-Telefown

Imejl

Numru tal-Mowbajl

GĦALL-UŻU TAL-UFFIĊĊJU BISS

Num. tal-Privattiva:

Num. tal-Irċevuta u Data

Data tal-Applikazzjoni:

Ammont Mħallas

Paġna 1Print Form
pageno Next Page


 


Aloaha Software
Aloaha Form Provider