e-form

Talba għal Estensjoni ta' Żmien Stipulat
għal Applikazzjoni ta' Privattiva

TWISSIJA lill-applikanti – Kull stqarrija falza, rappreżentazzjoni ħażina jew ħabi ta’ fatti materjali fuq din il-formola jew xi dokument ippreżentat flimkien ma’ din l-applikazzjoni tista’ tagħti lok għal passi kriminali.

PROTEZZJONI TAL-INFORMAZZJONI – Id-Dipartiment tal-Kummerċ fi ħdan il-Ministeru għall-Ekonomija u Industrija, jiġbor u jipproċessa d-dejta personali pprovduta f’din l-applikazzjoni sabiex iwettaq il-funzjonijiet legali tiegħu dwar l-Att tal-Privattivi u d-Disinni [Kap. 417].

Id-dejta personali kollha tiġi miġbura u pproċessata skont ir-Regolament 2016/679 dwar il-Protezzjoni tad-Dejta Ġenerali u l-leġislazzjoni kollha kurrenti dwar il-Protezzjoni tad-Dejta, l-Att dwar il-Privattivi u d-Disinni [Kap. 417] u il-Politika dwar il-Privatezza tad-Dejta tad-Dipartiment , li kopja tagħha hija disponibbli fuq il-websajt tagħna.

Dejta personali pprovduta f’din l-applikazzjoni tista’ tiġi maqsuma ma’ terzi persuni skont il-liġi.

Dettalji tal-Applikazzjoni

Numru tal-Privattiva

Titlu tal-Invenzjoni

Data tar-Reġistrazzjoni

Indika għal liema dokument hija mitluba l-estensjoni u r-raġunijiet għal din it-talba

Għall-Użu tal-Uffiċċju Biss

Data u Numru tal-Irċevuta

Ammont Imħallas

Paġna 1Print Form
pageno Next Page


 


Aloaha Software
Aloaha Form Provider