e-form

Applikazzjoni  sabiex tinħareġ Merkanzija
minn taħt il-Kontroll tad-Dwana

Kopja tad-Dipartiment

Importatur

Indirizz

Awtorizzazzjoni għall-affarijiet imsemmija hawn taħt hi meħtieġa

Deskrizzjoni tal-Oġġetti

Vapur / Numru tat-Titjira

Polza tat-Tagħbija

Numru tal-Irċevuta

Valur tal-Irċevuta

Data tal-Irċevuta

Imejl

Firma

Data

Għall-użu Uffiċjali - Għall-Kontrollur tad-Dwana

.

.

.

.

Paġna 1 minn 3Print Form
pageno Next Page


 


Aloaha Software
Aloaha Form Provider