e-form

Avviż ta' Oppożizzjoni għal Applikazzjoni
ta' Trademark Ġdida

TWISSIJA lill-applikanti – Kull stqarrija falza, rappreżentazzjoni ħażina jew ħabi ta’ fatti materjali fuq din il-formola jew xi dokument ippreżentat flimkien ma’ din l-applikazzjoni tista’ tagħti lok għal passi kriminali.

PROTEZZJONI TAL-INFORMAZZJONI – Id-Dipartiment tal-Kummerċ fi ħdan il-Ministeru għall-Ekonomija, Fondi Ewropej u Artijiet jiġbor u jipproċessa d-dejta personali pprovduta f’din l-applikazzjoni sabiex iwettaq il-funzjonijiet legali tiegħu dwar l-Att tat-Trejdmarks [Kap. 597].

Id-dejta personali kollha tiġi miġbura u pproċessata skont ir-Regolament 2016/679 dwar il-Protezzjoni tad-Dejta Ġenerali u l-leġislazzjoni kollha kurrenti dwar il-Protezzjoni tad-Dejta, l-Att dwar it-Trejdmarks [Kap. 597] u il-Politika dwar il-Privatezza tad-Dejta tad-Dipartiment , li kopja tagħha hija disponibbli fuq il-websajt tagħna.

Dejta personali pprovduta f’din l-applikazzjoni tista’ tiġi maqsuma ma’ terzi persuni skont il-liġi.

Dettalji tal-Applikant

Isem

Indirizz

Kodiċi Postali

Pajjiż

Numru tat-Telefown

Numru tal-Mowbajl

Imejl

Data

Għall-Użu tal-Uffiċċju Biss:

Numru u Data tal-Irċevuta:

Ammont Imħallas:

Paġna 1Print Form
pageno Next Page


 


Aloaha Software
Aloaha Form Provider