e-form

Formola B : Reġistrazzjoni ta’ Skejjel tas-Sajf bħala Stabbilimenti Edukattivi

Sajf 2022

L-iskejjel tas-Sajf se jitħallew joperaw suġġett għal u fuq ordnijiet u/jew Avviżi Legali maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa minn żmien għal żmien.

Kjarifika (Disclaimer): Jekk jogħġbok innota li minħabba, partikolarment iżda mhux esklussivament, iċ-ċirkostanzi preżenti, id-DKSE ma jistax jinżamm responsabbli għall-ispejjeż magħmula minn min ser jipprovdi dan is-servizz fl-aspetti kollha tal-organizzazzjoni tal-iskola tas-sajf, inkluża l-osservanza għal ħtiġijiet jew obbligi u l-leġislazzjoni li tirregola l-Iskejjel tas-Sajf, f’ċirkostanzi meta l-imsemmija skola tas-sajf ma toperax għal kwalunkwe raġuni.

Noti:

1. Ma’ din l-applikazzjoni, ehmeż dawn id-dokumenti;

- Ċertifikati tal-Kondotta tal-Puluzija tal-membri kollha tal-istaff maħruġ mhux qabel xahrejn mir-Reġistrazzjoni.

- Ċertifikati tal-Ewwel Għajnuna. Tal-inqas persuna ċċertifikata li tista’ tagħti l-ewwel għajnuna, trid tkun preżenti fuq il-post waqt il-ħin tal-iskola.

- Permess ta’ Residenza maħruġ mid-Dipartiment taċ-Ċittadinanza u l-Espatrijati u Permess tax-Xogħol maħruġ mill-JobsPlus tal-membri tal-istaff li huma barranin.

- Rikors skont l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Minuri tal-membri kollha tal-istaff maħruġ mhux qabel xahrejn mir-Reġistrazzjoni.

2. L-Għotja taċ-Ċertifikat tar-reġistrazzjoni tiddependi fuq li jintbagħtu d-dokumenti kollha meħtieġa (kif indikat hawn fuq) sa mhux inqas minn ġimgħa qabel l-ewwel ġurnata tal-iskola tas-Sajf. L-applikanti għandhom jirrispettaw dan iż-żmien hekk kif stipulat hawn fuq.

3. L-Amministratur tal-iskola tas-Sajf huwa marbut b'obbligazzjonijiet legali skont A.L. 206 tal-2016 meta ser t/ikun qiegħed/a t/jimpjega lil xi persuna.

4. Ir-Reġistrazzjoni hija valida għal perijodu ta’ bejn Ġunju u Settembru ta’ dik is- sena partikolari.

5. Il-persuni li ser japplikaw għal din ir-Reġistrazzjoni għandhom ikunu konversanti mal-S.L.327.349.

6. Wara li timla d-dettalji, il-formola trid tintbagħat elettronikament flimkien mad-dokumenti meħtieġa annessi.

Sajf

Daħħal is-sena

Isem tal-Iskola tas-Sajf

MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U L-ISPORT - MINISTRY FOR EDUCATION AND SPORTPrint Form
pageno Next Page


 


Aloaha Software
Aloaha Form Provider