e-form

Karta Żgħażagħ (EYCA Card)

għal persuni li għandhom bejn 13 u 30 sena

Data tal-Ħruġ

Jekk jogħġbok issottometti din il-formola kompluta lill-Aġenzija Żgħażagħ flimkien ma':
1. ritratt daqs ta' passaport (billi tuża id-Document Uploader li tinsab ma' din il-formola elettronika)

Ġeneru

Data tat-Twelid

Numru tal-Karta tal-Identità

Titlu

Isem

Kunjom

Isem tal-Bieb

Numru tal-Bieb

Binja/Dħul Prinċipali

Isem tat-Triq

Lokalità

Kodiċi Postali

Mowbajl

Imejl

L-informazzjoni personali pprovduta f'din il-formola t'applikazzjoni għandha tiġi pproċessata skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap. 440 tal-Liġijiet ta' Malta) u użat biss għall-iskopijiet tal-ħruġ ta' Karta Żgħażagħ u l-promozzjoni ta' programmi u avvenimenti mill-Aġenzija Żgħażagħ. L-informazzjoni personali ma tiġix żvelata lill-partijiet terzi mingħajr kunsens minn qabel sakemm dan ma jkunx strettament meħtieġ bil-liġi.Print Form
pageno Next Page


 


Aloaha Software
Aloaha Form Provider