e-form

Warrant Temporanju għall-Għalliema fl-Iskejjel tal-Istat

Data

L-Onor. Ministru għall-Edukazzjoni,

Jien, hawn taħt iffirmat/a, qed napplika għal warrant ta’ għalliem temporanju skont it-termini ta’ Artiklu 25 tal-Att dwar l-Edukazzjoni Kapitlu 327.*

B’hekk niddikjara li qrajt il-linji gwida rigward il-mili tal-applikazzjoni u nikkonferma li l-informazzjoni li jien qed niddikjara hawnhekk hija korretta u sħiħa.

Niddikjara wkoll li m’hemm xejn b’rabta mal-kondotta, karattru jew imġiba tiegħi li teskludi/twaqqaf il-ħruġ ta’ Warrant ta’ Għalliem.

Barra dan niddikjara li qrajt u fhimt il-Kodiċi ta’ Etika u Prattika tal-Għalliema, kif ippubblikati mill-Avviż Legali 414 tal-2012¹. Fil-każ li ningħata/ li jinħariġli l-Warrant ta’ Għalliem, li huwa s-suġġett ta’ din l-applikazzjoni, jien b’dan qed niddikjara li se nkun qed nimxi fuq il-prinċipji mniżżlin fil-Kodiċi ta’ Etika u Prattika tal-Għalliema msemmijin hawn fuq sakemm inkun nippossedi l-imsemmi Warrant tal-Għalliema.

*Irreferi għal-Linji Gwida

Taqsima A: Dettalji

Isem

Kunjom

Titlu

Kunjom ta' Xebba

Grad

Nazzjonalità

Karta tal-Identità

1 Leġiżlazzjoni Sussidjarja 327.02Print Form
pageno Next Page


 


Aloaha Software
Aloaha Form Provider