e-form

Tiġdid ta' Warrant Temporanju għall-Għalliema fl-Iskejjel tal-Istat

Data

L-Onor. Ministru tal-Edukazzjoni,

Jiena, hawn taħt iffirmat, qed napplika għat-tiġdid tal-warrant temporanju tiegħi skont l-Artikolu 25 tal-Att dwar l-Edukazzjoni Kapitlu 327.

Jien hawn nikkonferma li l-informazzjoni li ddikjarajt hawn hi preċiża u kompluta.

Niddikjara wkoll li m'hemm xejn dwar l-imġiba, il-karattru jew l-imġiba tiegħi li jipprekludi l-ħruġ jew iż-żamma ta' Warrant ta' Għalliem.

Barra minn hekk, niddikjara li qrajt u fhimt il-Kodiċi ta' Etika u Prattika tal-Għalliema, kif maħruġa mill-Kunsill dwar il-Professjoni tal-Għalliema f'Malta. Fil-każ li ningħata l-Warrant ta' Għalliem, li huwa s-suġġett ta' din l-Applikazzjoni, jiena hawnhekk nimpenja ruħi li nkun iggwidat mill-prinċipji deskritti fil-Kodiċi ta' Etika u Prattika tal-Għalliema msemmija hawn fuq sakemm inkun detentur ta' Warrant ta' Għalliem.

Taqsima A: Għandha timtela mill-applikant

Isem

Kunjom

Titlu

Kunjom ta' xebba (jekk applikabbli)

Numru tal-Karta tal-Identità

Numru tal-Warrant Temporanju

Grad

ImejlPrint Form
pageno Next Page


 


Aloaha Software
Aloaha Form Provider