NEET Activation Scheme II
Formola t'Applikazzjoni għall-Istudenti

Isem

Kunjom

Indirizz

Isem tal-Bieb

Numru tal-Bieb

Binja/Dħul Prinċipali

Isem tat-Triq

Lokalità

Kodiċi Postali

Numru tal-Karta tal-Identità

Data tat-Twelid

Imejl

Sess

Telefown

Mowbajl

Livell massimu t'Edukazzjoni Miksub

Isem sħiħ ta' Kuntatt f'kaz t'Emerġenza

Numru ta' Kuntatt t'Emerġenza

Ġentilment tella’ kopja tal-Karta tal-Identità jew Permess ta’ Residenza permezz tad-Document Uploader hawn taħt

Programm Operattiv II – Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej 2014-2020
“Ninvestu fir-riżorsi umani sabiex noħolqu aktar opportunitajiet filwaqt li nippromwovu t-tisħiħ tas-soċjetà”
Proġett parzjalment iffinanzjat mill-Fond Soċjali Ewropew Rata ta’ ko-finanzjament: 80% Fondi mill-Unjoni Ewropea; 20% Fondi NazzjonaliPrint Form
pageno Next Page


 


Aloaha Software
Aloaha Form Provider Aloaha Crypto Provider Aloaha VallettaCoin