e-form

Applikazzjoni ta` Varjazzjoni
għal-Liċenzja ta` Spiżerija

SEZZJONI A

Fejn applikabbli, imla t-taqsimiet vojta bil-kelma ‘mhux applikabbli’.

1. Dettalji tad-detentur tal-liċenzja

1a Jekk Individwu:

Isem:

Kunjom:

ID jew numru tal-passaport:

1b Jekk Kumpanija:

Isem:

Numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija:

Rappreżentant legali u ġudizzjajru tal-kumpanija:

Isem:

Kunjom:

ID jew numru tal-passaport:

IN001/09 Appendiċi 7 Verżioni 1

paġna minn 1 sa 11Print Form
pageno Next Page


 


Aloaha Software
Aloaha Form Provider