e-form

Talba għal Eżenzjoni jew Tnaqqis ta' Ħlasijiet
rigward Riċerka (DP/NTG 03 - Not. 179/73)

Jiena hawn taħt iffirmat

li qed inwettaq xogħol ta' riċerka għal skop purament storiku, letterarju jew xjentifiku in konnessjoni ma'

hawnhekk qed napplika biex ikun eżentat milli nħallas id-drittijiet mitluba, u biex nibbenefika mir-rati mnaqqsa fuq kopji, skont id-provizjonijiet 48 u 49 tat-Taqsima II tal-Iskeda annessa mal-Att dwar il-Professjoni Nutarili u Arkivji Nutarili (Kapitolu 55 tal-Liġijiet ta' Malta).

Barra minn hekk jiena hawnhekk norbot ruħi biex inħares l-proviżjonijiet tal-imsemmi Att u kull regolament fis-seħħ minn żmien għal żmien u maħruġ skont l-imsemmi Att.

Firma

IndirizzPrint Form
pageno Next Page


 


Aloaha Software
Aloaha Form Provider