e-form

Formola biex tikseb Liċenzja u Awtorizzazzjoni biex tipprovdi Servizzi Postali kemm ġewwa kif ukoll barra l-Ambitu tas-Servizz Universali

DIKJARAZZJONI TA’ SPJEGAZZJONI

Id-definizzjoni ta' liema servizzi postali jaqgħu fi ħdan jew barra l-ambitu tas-servizzi universali.

Bl-eċċezzjoni tas-servizzi ta’ posta express, li huma kkunsidrati bħala servizzi li jaqgħu barra mill-ambitu tas-servizz universali, it-tipi l-oħra kollha ta’ servizzi postali ġeneralment jitqiesu li jaqgħu fl-ambitu tas-servizz universali.

Sabiex jiġi kkunsidrat bħala servizz ta’ posta express, huma meħtieġa l-karatteristiċi li ġejjin:

•Huwa identifikat b'mod ċar bħala servizz ta’ posta express mill-aċċettazzjoni għall-kunsinna, u inkluż ukoll fit-Termini u l-Kundizzjonijiet tas-Servizz;•Jinkludi żmien ta’ konsenja garantit minn qabel;•Jinkludi trattament ta’ prijorità, rintraċċar u l-kontroll maniġerjali,•Jippermetti rintraċċar minn tarf sa tarf•Jingħata rikonoxximent bil-miktub tal-kunsinna;•Fiha karatteristiċi addizzjonali ta' valur miżjud fuq dawk li jaqgħu fl-ambitu tas-servizzi universali, inkluża l-possibbiltà ta' prezz primjum għal kwalità aħjar tas-servizz.

Jekk fornitur tas-servizz postali huwa tal-fehma li għalkemm is-servizz li jixtieq joffri mhuwiex ta' posta express, iżda xorta għandu jitqies bħala servizz li jaqa’ barra mill-ambitu tas-servizzi universali, jista' jagħti r-raġunijiet tiegħu fid-dettall lill-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni (MCA) għall-konsiderazzjoni. Jiġu ikkunsidrati biss ġustifikazzjonijiet ibbażati fuq il-parametri stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-MCA, intitolata ‘Regulatory Direction on Specific Aspects of the Universal Postal Service’, datata 25 ta' Marzu 2011.

Servizzi Postali li jeħtieġu liċenzja

Skont ir-Regolamenti dwar is-Servizzi Postali (Ġenerali) (S.L.254.01), kull operatur postali li jixtieq jipprovdi servizzi postali li jaqgħu fl-ambitu tas-servizzi universali jeħtieġ liċenzja biex jipprovdi tali servizzi. Operatur postali li jixtieq jipprovdi servizzi postali li kollha jaqgħu barra mill-ambitu tas-servizz universali jeħtieġ Awtorizzazzjoni Ġenerali.

- Operatur postali li jixtieq jipprovdi servizzi postali li jaqgħu fl-ambitu tas-servizz universali huwa meħtieġ li jimla l-formola hawn taħt.

- Operatur postali li jixtieq jipprovdi servizzi postali li jaqgħu fl-ambitu tas-servizz universali, flimkien ma’ servizzi postali oħra li jaqgħu barra l-ambitu tas-servizz universali huwa wkoll meħtieġ li jimla l-formola hawn taħt.

- Operatur postali li jixtieq jipprovdi biss servizzi postali li jaqgħu barra mill-ambitu tas-servizz universali huwa meħtieġ li jimla formola differenti intitolata "Formola ta’ Notifika għall-Awtorizzazzjoni Ġenerali" disponibbli fuq il-websajt tal-MCA, minħabba li liċenzja mhix meħtieġa.

L-operaturi postali li jipprovdu servizzi li jaqgħu fl-ambitu tas-servizz universali huma meħtieġa jipprovdu l-proċeduri li ġejjin lill-MCA fi żmien xahrejn mill-bidu tal-operat tagħhom:

- Proċeduri għall-protezzjoni tal-integrità tal-posta,
- Proċeduri għall-immaniġġjar tal-ilmenti u,
- Proċeduri għall-Kwalità tas-Servizz.

Huma wkoll meħtieġa li jikkonformaw ma’ obbligi ta' kontabilità separata rilevanti u l-kundizzjonijiet l-oħra kollha tal-liċenzja kif speċifikat fil-kampjun ta’ Liċenzja li jinsab fl-Anness A ta’ dan id-dokument.

1Print Form
pageno Next Page


 


Aloaha Software
Aloaha Form Provider Aloaha Crypto Provider Aloaha VallettaCoin