e-form

Formola ta' Notifika għal Awtorizzazzjoni Ġenerali biex tipprovdi biss Servizzi Postali barra mill-ambitu tas-Servizz Universali.

Dikjarazzjoni ta' Spjegazzjoni

Id-definizzjoni ta' liema servizzi postali jaqgħu fi ħdan jew barra l-ambitu tas- servizzi universali

Is-servizzi ta' posta ‘express’ huma kkunsidrati bħala servizzi postali li jaqgħu barra mill-ambitu tas-servizz universali, filwaqt li t-tipi l-oħra kollha ta' servizzi postali huma ġeneralment ikkunsidrati li jaqgħu fl-ambitu tas-servizz universali.

Sabiex jiġi kkunsidrat bħala servizz ta’ posta ‘express’, huma meħtieġa l-karatteristiċi li ġejjin:

•Jekk joriġina minn mittent f'Malta u maħsub għall-kunsinna lil destinatarju f'Malta, huwa meħtieġ li jseħħ fi żmien 24 siegħa;

•Jekk joriġina minn mittent barra minn Malta u maħsub għall-kunsinna lil destinatarju f'Malta, huwa meħtieġ li jseħħ fi żmien 24 siegħa minn meta jasal l-oġġett postali f'Malta;

•Huwa identifikat b'mod ċar bħala servizz ta’posta ‘express’ mill-aċċettazzjoni għall-kunsinna, u inkluż ukoll fit-Termini u l-Kundizzjonijiet tas-Servizz;

•Jinkludi żmien ta’ konsenja garantit minn qabel;

•Jinkludi trattament ta' prijorità, rintraċċar u kontroll maniġerjali

•Jippermetti rintraċċar minn tarf sa tarf;

•Jingħata rikonoxximent bil-miktub tal-kunsinna;

•Fih karatteristiċi addizzjonali ta' valur miżjud fuq dawk li jaqgħu fl-ambitu tas servizzi universali, inkluża l-possibbiltà ta' prezz primjum għal kwalità aħjar tas servizz.

Jekk fornitur tas-servizz postali huwa tal-fehma li għalkemm is-servizz li jixtieq joffri m’huwiex ta' posta ‘express’, iżda xorta għandhu jitqies bħala servizz li jaqa’ barra mill-ambitu tas-servizzi universali, jista' jagħti r-raġunijiet tiegħu fid-dettall lill-Awtorità ta 'Malta dwar il-Komunikazzjoni (MCA) għall-konsiderazzjoni. Jiġu ikkunsidrati biss ġustifikazzjonijiet ibbażati fuq il-parametri stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-MCA, intitolata "Regulatory Direction on Specific Aspects of the Universal Postal Service", data ta 25 ta' Marzu 2011.

Malta Communications Authority
Valletta Waterfront, Pinto Wharf,
Floriana FRN 1913, Malta, Europe.
Tel: (356) 21 336 840. Fax: (356) 21 336 846
website: www.mca.org.mt
e-mail: info@mca.org.mtPrint Form
pageno Next Page


 


Aloaha Software
Aloaha Form Provider