e-form

Awtorizzazzjoni Ġenerali Kummerċjali biex tipprovdi Networks u / jew Servizzi ta' Komunikazzjonijiet Elettroniċi

Formoli ta' Notifika u Informazzjoni

MCA-OPS/tf/12-0746

Werrej

1. Informazzjoni Ġenerali dwar Awtorizzazzjonijiet Ġenerali Kummerċjali u Formola ta' Notifika......................2

1.1 Formola ta' Notifika minn Provdituri Ġodda............................................................................................................................ 2
1.2 Notifika ta' Tmiem, Aġġornamenti jew Bidliet minn Provdituri Eżistenti ................................................................. 2
1.3 Nota Importanti .................................................................................................................................................................................... 2
1.4 Metodu biex tissottometti kwalunkwe Notifika.................................................................................................................... 3
1.5 Reġistru tal-Intrapriżi awtorizzat li jipprovdi networks/servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi ........... 3
1.6 Drittijiet u Obbligi marbuta mal-Awtorizzazzjoni Ġenerali Kummerċjali...................................................................3

FORMOLA A(I): Formola ta’ Notifika minn Provdituri Ġodda - Dettalji..................................................................................4
FORMOLA A(II): Formola ta' Notifika minn Provdituri Ġodda - Deskrizzjoni tan-Network u/jew Servizz..............5
FORMOLA A(III): Formola ta’ Notifika minn Provdituri Ġodda - Dikjarazzjoni ..................................................................6

2 Notifika ta' Aġġornamenti, Tibdil jew Tneħħija minn Provdituri Eżistenti .....................................................................7

2.1 Aġġornamenti u bidliet fil-Formola ta’ Notifika....................................................................................................................7
2.2 Waqfien tal-Awtorizzazzjoni Ġenerali Kummerċjali ..........................................................................................................8

FORMOLA B: Waqfien tal-Awtorizzazjoni Ġenerali Kummerċjali ...........................................................................................9
FORMOLA C(I): Aġġornament/tibdil fid-dettalji tal-intrapriża notifikanti .......................................................................10
FORM C(II): Aġġornament/tibdil għan-network u/jew id-deskrizzjonijiet tas-servizzi ...............................................11

3 Informazzjoni Addizzjonali ....................................................................................................................................................................12
4 Klawżola dwar il-protezzjoni tad-Data...........................................................................................................................................13

ANNESS 1 ........................................................................................................................................................................................................14

Malta Communications Authority
Valletta Water Front, Pinto Wharf,
Floriana FRN 1913, Malta, Europe.
Tel: (356) 21 336 840. Fax: (356) 21 336 846
website: www.mca.org.mt e-mail: info@mca.org.mt

V1.2014.06Print Form
pageno Next Page


 


Aloaha Software
Aloaha Form Provider Aloaha Crypto Provider Aloaha VallettaCoin