e-form

Applikazzjoni għas-Sistema tal-Kontroll tal-Moviment tas-Sisa

DETTALJI TAL-EXCISE TRADER KIF REĠISTRAT FIS-SEED

Data

Isem tal-Kumpanija

Numru tas-SisaIndirizz

Reġistrazzjoni tal-VAT

Kodiċi Postali

Telefown

Persuna Responsabli

Isem u Kunjom

Imejl

Mowbajl

Jien, bħala l-persuna responsabbli nitlob u nawtorizza li r-rappreżentanti msemmija hawn jingħataw aċċess għall-EMCS (Sistema tal-Kontroll tal-Moviment tas-Sisa) biex iwettqu transazzjonijiet elettroniċi f'ismi jew f'isem il-kumpanija.

DETTALJI TAR-RAPPREŻENTANTI

Utent 1

Isem u Kunjom

Kariga

Karta tal-Identita'

Imejl

MowbajlPrint Form
pageno Next Page


 


Aloaha Software
Aloaha Form Provider