e-form

Kontroll ta' Perikli ta' Inċidenti Kbar
(COMAH) - Parti A

Informazzjoni statutorja li għandha tingħata fin-Notifika
(COMAH) Regl. L.N. 179/2015 - Parti A

Isem tal-Operatur

Indirizz tal-Operatur (Indirizz tal-Uffiċċju Reġistrat)

Indirizz tal-Istabbiliment Konċernat (jekk differenti minn fuq)

Il-Websajt (URL)

Informazzjoni suffiċjenti biex tidentifika s-sustanzi perikolużi jew il-kategoriji ta' sustanzi perikolużi preżenti inkludi kwantità u forma fiżika tas-sustanzi perikolużi

L-informazzjoni hija meħtieġa għaż-żewġ sustanzi u preparazzjonijiet singoli. Ipprovdi informazzjoni biex tidentifika l-ismijiet u l-kategoriji tas-sustanzi perikolużi eż.: Likwidu akut tossiku jew fjammabbli. (Ara Skeda 1 Parti 1 tar-Regolamenti tal-COMAH). Imħażen/Oħrajn b'varjazzjonijiet frekwenti ta' inventarju eż: operaturi ta' faċilitajiet ta' ħażna jistgħu jinnotifikaw kwantità massima ta' sustanzi perikolużi. Forma fiżika inkl. gass, likwidu, trab u solidi.
Il-kwantità hija l-massimu li wieħed jista' jantiċipa li se jkun preżenti.

Isem tas-Sustanza Perikoluża

Kwantità f'Tunnellati

Forma Fiżika u Numru CAS
(CAS - Chemical Abstracts Service)

Din hija Sustanza Imsejħa? (Skeda 1 Parti 2)

Kategorija (Skeda 1 Parti 1)Print Form
pageno Next Page


 


Aloaha Software
Aloaha Form Provider