e-form

Formola tan-Notifika ta' Kostruzzjoni
f'termini tal-L.N. 281/2004

Is-sezzjonijiet kollha għandhom jimtlew qabel ma jintbagħtu lill-OHSA

Taqsima A - għandha timtela mill-Kontrollur tal-Proġett għall-Istadju tad-Disinn

Data tan-Notifika

L-Indirizz Eżatt tas-Sit tal-Kostruzzjoni (jinkludi l-Kodiċi Postali jekk possibbli)

Tip ta Proġett - imla (a) u (b)

(a) Agħti deskrizzjoni qasira tal-Proġett
(eż: demolizzjoni ta' dar eżistenti, skavar tas-sit u t-twaqqif ta' garaxxijiet, appartamenti u penthouse)

(b) Indika x-Xogħlijiet Antiċipati kollha involuti

Print Form
pageno Next Page