e-form

Formola tan-Notifika ta' Kostruzzjoni
f'termini tal-A.L. 88/2018

Nota dwar il-Protezzjoni tad-Data: Din il-formola toħroġ mir-regolament 5(3) tar-Regolamenti dwar il-Post tax-Xogħol (Bżonnijiet minimi ta’ Saħħa u Sigurtà tax-Xogħol f’Siti ta’ Kostruzzjoni), L.S.424.36 u tista’ tinkludi informazzjoni personali li tinġabar u tiġi pproċessata mill-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (OHSA). ). L-OHSA tiġbor u tipproċessa tali informazzjoni biex taqdi l-irwol investigattiv, ta’ infurzar u regolatorju tagħha skont l-Att dwar l-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol, Kapitolu 424 tal-Liġijiet ta’ Malta u l-leġiżlazzjoni sussidjarja applikabbli. Id-data kollha miġbura tiġi pproċessata f’konformità mar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR). Id-data miġbura u pproċessata mill-OHSA tinżamm b’mod kunfidenzjali u ma tinqasamx ma’ terzi persuni ħlief meta meħtieġ u b’bażi legali ġustifikabbli. Biex tkun taf aktar dwar kif l-OHSA tiġbor, iżżomm u tipproċessa l-informazzjoni privata tiegħek b’konformità mal-GDPR, jekk jogħġbok ara d-Data Protection Policy tal-OHSA li tista’ tiġi aċċessata permezz tal-link: https://www.ohsa.mt/data-protection

Is-sezzjonijiet kollha għandhom jimtlew qabel ma jintbagħtu lill-OHSA

Taqsima A - għandha timtela mill-Kontrollur tal-Proġett

Data tan-Notifika

L-Indirizz Eżatt tas-Sit tal-Kostruzzjoni (jinkludi l-Kodiċi Postali jekk possibbli)

Tip ta Proġett - imla (a) u (b)

(a) Agħti deskrizzjoni qasira tal-Proġett
(eż: demolizzjoni ta' dar eżistenti, skavar tas-sit u t-twaqqif ta' garaxxijiet, appartamenti u penthouse)

(b) Indika x-Xogħlijiet Antiċipati kollha involuti

Print Form
pageno Next Page


 


Aloaha Software
Aloaha Form Provider