e-form

Applikazzjoni Għal Inċentiv Fiskali

Għal persuni b’diżabilità li qegħdin fl-impjieg u li l-kumpanija li qegħdin impjegati magħha ma tkunx ibbenifikat minn xi fondi tal- Ewropa għall-Impjieg tagħha matul is-sena Kalendarja 2022.

• Id-Dokument tal-FS3 ta’ kull impjegat irid ikun iffirmat mill-istess impjegat fejn jiddikjara li d-dokument huwa veru kopja tal-oriġinali, u mal-applikazzjoni trid tintbaghat kopja tal-karta tal-identità tal-istess impjegat.

• Il-Kumpanija jew l-imgħallem ikunu ntitolati għal inċentiv mitlub biex jekk huma ma jkunux diġa ibbenifikaw minn xi fondi tal-Ewropa għall-impjieg tal-istess persuna u jridu jkunu konformi mal-kwota ta’ 2% Kwota fil-leġiżlazzjoni tal-1969 Chapter 210 Persons with Disability (Employment) Act.

• Applikazzjonijiet li jaslu tard ma jkunux aċċetatti.

• L-applikazzjonijiet iridu jintbagħtu indirizzati lil Ms. Moira Falzon, Spettorat, Immigrazzjoni u Mpjieg fis-Settur Publiku, Ħal Far. BBG 3000.

Punti Gwida:

Għal aktar dettalji wieħed jista jikkuntattja lill Ms. Moira Falzon fuq 22201237 jew email quotaregulation.jobsplus@gov.mt

Għal xi diffikultajiet fuq pagamenti wieħed jista' jikkuntattja lill Ms. Elaine Borg fuq 22201582 jew imejl elaine.f.borg@gov.mtPrint Form
pageno Next Page


 


Aloaha Software
Aloaha Form Provider